Submit a request

Vul een duidelijke omschrijving in, dus niet "probleem op webshop" maar "Bij product X kan ik geen afbeelding uploaden"

Vul alstublieft alle details van uw vraag in. Hoe meer informatie je geeft hoe beter wij je kunnen helpen. Geef concrete voorbeelden en URLs.

Doorgaans hebben tickets de prioriteit Normaal. Kies voor 'Hoog' als het een probleem is dat omzetbelemmering als gevolg heeft. Kies alleen voor 'Urgent' als het een probleem betreft dat de webshop onbruikbaar maakt. Indien er een SLA is afgesproken kan de prioritering uit de DAP worden aangehouden.

Is dit, naar uw inschatting: frontend (layout en gebruikerservaring), backend (koppelingen en functionaliteit) of overig? Kies voor Nog te bepalen indien u dit niet weet.

Add file or drop files here