Een aanvraag indienen

Vul alsjeblieft een duidelijk en inhoudelijk onderwerp in. Dus NIET: "probleem op webshop" maar WEL: "Bij product X kan ik geen afbeelding uploaden".

Vul alsjeblieft alle details van je vraag of probleem in. Hoe meer informatie u geeft hoe beter wij u kunnen helpen. Beantwoord vragen zoals: Om welke URL gaat het? (https://...) Gaat het om een bepaald product, categorie, order, CMS pagina of module? Zo ja, welke? Wat zijn de stappen om het probleem te reproduceren? Wat gaat er fout? Welk resultaat krijg je exact? Kun je hiervan een screenshot sturen? Wat is de gewenste situatie? Sinds wanneer doet dit probleem zich voor?

Doorgaans hebben tickets de prioriteit 'Normaal'. Kies voor 'Hoog' als het een probleem is dat omzetbelemmering als gevolg heeft. Kies alleen voor 'Urgent' als het een probleem betreft dat de webshop onbruikbaar maakt. Indien er een SLA is afgesproken kan de prioritering uit de DAP worden aangehouden.

Vul dit in naar jou inschatting: 'Frontend' (layout en gebruikerservaring), 'Backend' (koppelingen en dataverwerking) of 'Overig' (administratieve vragen). Kies voor 'Nog te bepalen' indien je dit niet weet.

Bestand toevoegen of bestanden hier neerzetten